top of page
Mountain Lake

Welcome To WEST STATION GALLERY

18-29 maj - International StreetArt udstilling "Krig og fred" /

18--29 May - International StreetArt exhibition "War and Peace"

7-25 June - "Oriental Delights" - a dreaming Exhibition

 

9 august - 27 august Solo udstilling med Malene Heerup

/ 9th - 27th August Solo Exhibition by Malene Heerup

 

About

Tidligere udstilling "Sort og hvid" (januar 2023)

Henry Heerup

Heerup er symbolernes mester og i hans sorte og hvide linoleumssnit kommer dette udtryk markant frem. En stor samling af snit bliver et af omdrejningspunkterne i WestStationGallrys åbningsudstilling ”Sort og hvid” – hvor kreativiteten og fantasien får fuld løb.  

 

I samarbejde med Heerups Museet i Rødovre er det nu muligt fra den 7. januar og måneden ud, at se unikke linoleumssnit der er kommet op fra arkivet i Rødovre.  

 

Anni Lave Nielsen, museumsleder på Heerup Museet er glad for, at udlåne en flot samling af linoleumssnit til WestStationsGallery som folk i Lunderskov og omegn kan nyde. Det var i Heerups ånd at kunst skulle være for alle, og derfor er der naturligt at dele hans værker, siger Anni. ”Det er nogle fantastiske værker - med spændende fortællinger”, fortsætter Anni og holder det kendte kunstværk i hånden ”På Livsvejen”.

Et linoleumssnit er et grafisk tryk hvor der snittes i en linoleumsplade, og de fleste har før eller siden prøvet det i skolen.

I Heerups fodspor

”Heerup udtrykte sig i billeder og udtrykte sig med symboler, og han opfandt ligefrem sine egne symboler”, afslutter Anni.

Anni har studeret Heerup gennem hendes virke som leder på Heerup Museet i 15 år og hun kender mere end nogen anden, de fodspor Heerup har lavet og efterladt sig. Derfor er det også meget spændende at Anni kommer til Lunderskov til åbnings udstillingen d. 7. januar, hvor det vil være muligt at få en enkelt Heerup anekdote eller to.

Heerups mangfoldighed

Heerup var en alsidig og mangfoldig person og derfor udstilles der også litografier, tegninger, unikke linoleumssnit, porcellænsæg, plakater mv. Disse effekter kommer fra en privat samling og er til salg. Derudover kan der købes Heerup plakater, postkort og andet. Cafeen byder på frisk stemplet kaffe, ligesom der er en lækker vinbar.

 

Previous exhibition "Black and White" (January 2023)

 

Henry Heerup

Henry Heerup Heerup is the master of symbols and in his black and white linoleum cuts, this expression comes to the fore. A large collection of cuts will be one of the focal points of WestStationGallry's opening exhibition "Black and White" - where creativity and imagination are given full rein.

 

In collaboration with the Heerups Museum in Rødovre, it is now possible from 7 January and the rest of the month to see unique linoleum cuts that have emerged from the archive in Rødovre.

 

Anni Lave Nielsen, museum manager at Heerup Museum is happy to lend a nice collection of linoleum cuts to WestStationsGallery that people in Lunderskov and the surrounding area can enjoy. It was in Heerup's spirit that art should be for everyone, and therefore it is natural to share his works, says Anni. "These are some fantastic works - with exciting stories", continues Anni, holding the well-known work of art "On the Road of Life" in her hand. A linoleum cut is a graphic print where a linoleum sheet is cut, and most people have sooner or later tried it at school. ​

 

 

 

 

In Heerup's footsteps

 

"Heerup expressed himself in pictures and expressed himself with symbols, and he even invented his own symbols", concludes Anni. Anni has studied Heerup through her work as a manager at the Heerup Museum for 15 years and she knows more than anyone else the footprints Heerup has made and left behind. That is why it is also very exciting that Anni is coming to Lunderskov for the opening exhibition on 7 January, where it will be possible to get a single Heerup anecdote or two. ​

 

 

 

Heerup's diversity

Heerup was a versatile and diverse person and therefore lithographs, drawings, unique linoleum cuts, porcelain eggs, posters etc. are also exhibited. These effects come from a private collection and are for sale. You can also buy Heerup posters, postcards and more. The cafe offers freshly brewed coffee, as well as a delicious wine bar.

På Livsvejen.jpg

På Livsvejen - Henry Heerup  - 

ULUS6303.JPG

 Linoleumssnit - Heerup under det ikoniske indgangsparti til Lunderskov stationsbygning. Plakaten der er lavet til åbningen af WestStationGallery - kan købes på webshoppen.

Services

StreetART

Gratis kunstnerplakat til alle !

Nogle af Europas førende StreetArtist kommer til WestStationGallery i Lunderskov i maj 2023 for at deltage i et stort internationalt StreetArtist arrangement den 18-29 maj 2023 - som kan opleves af alle. 

De udstiller deres interpretation af temaerne "krig og fred" - denne udstilling kan opleves alle dagene 18-29 maj. 

Grand opening af udstillingen "Krig og Fred": 18. maj kl 14. 

Vores gamle pakhus på Lunderskov station danner rammerne for spændende Street Art projekter, hvor der arbejdes på kunst stykker til lokalområderne. 

Undervisning af elever og grupper finder ligeledes sted i det gamle pakhus.

Det bliver muligt at se alt dette "live" i hele perioden - så book tid til et lille stop i Lunderskov - toget går lige til døren ;-)

Fakta: StreetArt er en hurtigt voksende kunstart hvor ellers kedelig facader/bygningen bliver forvandet til kunstværker. Denne er meget udbredt i mellem og Sydeuropa. Byer som Aalborg og Brande har taget kunstarten til sig - da den forskønner bybilledet.

På vores instragram #weststationgallery kan man løbende følge alle Street Artisterne der deltager. 

Nye bestillinger/opgaver tages imod:

Nu er der en unik mulighed for at booke en af disse StreetArtist til dit næste projekt. (NB - alle m2 er booket til maj) - men book nu til august, hvor der kommer en runde to!

Prisen er meget overkommelig og vi sørger for maling, lift mv. f.eks. koster en 1x1 m væg 1000 dkk. Det er toppen af StreetArtist vi har fået samlet og de er meget interesseret i at brede deres kunst ud.

Der er rift om de unge dygtige Streetartist - så skynd dig at kontakte WestStationGallery for en snak og bestilling. Skriv på weststationgallery@weststationgallery.com

//

Some of Europe's leading StreetArtist will come to WestStationGallery in Lunderskov in May 2023 to participate in a large international StreetArtist event on 18-29 May 2023 - which can be experienced by everyone.

They exhibit their interpretation of the themes "war and peace" - this exhibition can be experienced all days 18-29 May. ​

Grand opening will be 18th of May 2 pm  - please book :-)

Our old warehouse at Lunderskov station forms the framework for exciting Street Art projects, where art pieces for the local areas are worked on. ​

Teaching of students and groups also takes place in the old warehouse. ​

It will be possible to see all this "live" throughout the period - so book time for a short stop in Lunderskov - the train goes straight to the door ;-) ​

Fact: StreetArt is a rapidly growing art form where otherwise boring facades/buildings are transformed into works of art. This is very common in central and southern Europe. Cities such as Aalborg and Brande have embraced the art form - as it beautifies the cityscape. ​

 

On our Instagram #weststationgallery you can continuously follow all the Street Artists who participate.

 

 

New orders/assignments are accepted: Now there is a unique opportunity to book one of these StreetArtists for your next project. (NB - all m2 are booked for May) - but book now for August, when there will be a round two! ​ The price is very affordable and we provide paint, lift etc. Eg. a 2x2 m wall costs DKK 4,000. This is the top StreetArtist we have gathered and they are very interested in spreading their art. ​ There is a demand for young, talented street artists - so hurry up and contact WestStationGallery for a chat and order. Write to weststationgallery@weststationgallery.com.

Contact
bottom of page